LIONEL – Elk kind heeft het recht om in een veilige omgeving op te kunnen groeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor een kind om zich op een gezonde manier te ontwikkelen. Als ondertekenaar van de VN-verdragen voor vluchtelingen en voor kinderrechten hebben we hierin als land een grote verantwoordelijkheid. Toch wijst onderzoek uit dat jongeren die als minderjarige in hun eentje naar Nederland gevlucht zijn, zich onvoldoende ontwikkelen naar zelfredzame, veerkrachtige en mentaal gezonde volwassenen. Door in een vroeg stadium niet alleen in te zetten op het aanleren van de Nederlandse taal maar ook te investeren in identiteit- en talentontwikkeling zou dit mogelijk voorkomen kunnen worden. Allemans, Ellis Pruijn en Sterk Huis slaan daarom de handen ineen in een poging om jonge vluchtelingen uit regio Tilburg een beter toekomstperspectief te bieden.

In nauwe samenwerking met professionals uit het onderwijs, het cultureel en het sociaal domein ontwikkelden we het programma Lionel . Dit programma is gericht op het (door)ontwikkelen van een eigen identiteit en het (her)ontdekken van talenten voor minderjarige jongeren die in hun eentje gevlucht zijn uit een oorlogssituatie. Aan de hand van een divers aanbod aan activiteiten laten we deze kwetsbare jongeren in contact komen met de Nederlandse kunst en cultuur met als doel een positieve bijdrage te leveren aan hun welbevinden en toekomstperspectief.

17 Weken lang nemen de jongeren 1 dag in de week deel aan de activiteiten. Onder professionele begeleiding en in samenwerking met Tilburgse kunstenaars en ondernemers, worden verschillende culturele en creatieve opdrachten en werkvormen aangeboden. Daarnaast steken we ook de handen uit de mouwen! De creatieve activiteiten worden gecombineerd met buitenactiviteiten op het erf, zoals het aanleggen en onderhouden van de eetbare tuin.

Naast het reguliere programma, worden er netwerkactiviteiten georganiseerd waarbij de verbinding wordt gezocht met Nederlandse jongeren die op zoek zijn naar vriendschap en zingeving. Het doel van deze bijeenkomsten is dat de deelnemers een sociaal netwerk opbouwen waar ze na afronding van het programma op terug kunnen vallen. Door deze culturele en sociale uitwisseling wordt de mentale gezondheid van de jonge vluchtelingen én die van Nederlandse jongeren bevorderd.

Wil je meer weten over het project of wil je een donatie doen ten behoeve van het project, dan kun je contact opnemen met info@allemans.nl.

Scroll naar top