Stichting Allemans verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

De website valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De website www.allemans.nl is eigendom van en wordt onderhouden door:

Stichting Allemans
Kommerstraat 2a
5018 TB Tilburg
KvK nummer 83121102

Verwerking van persoonsgegevens

Allemans verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor:

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • Het voeren van de leden- en donateursadministratie;
 • Het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • Het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • Onze bedrijfsvoering;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De gegevens die wij verzamelen zijn:
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie);
 • Donatiegegevens.

Toestemming

Allemans verwerkt persoonsgegevens via de website. Door de informatie en de diensten op www.allemans.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij jouw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Gegevensdeling met derden

Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Wijzigingen

Allemans kan de tekst van deze Privacyverklaring aanpassen indien dit nodig is op basis van nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in wet- of regelgeving. Wijzigingen worden hier bekend gemaakt.

Scroll naar top